Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısı, 6 Daire Başkanı ve 101 personelle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad. No. 13 Altındağ/Ankara adresindeki Merkez Binanın 1. Katında hizmet vermektedir.

08/06/2011 tarihli ve 638 sayılı “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne aşağıda sayılan görevler verilmiştir;

  • Gençlere yönelik istismarın ve şiddetin engellenmesi ile gençler arasında her türlü ayrımcılığın giderilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak ve bu hususlarda öneriler geliştirmek,
  • Yurtiçi veya yurtdışında gençlikle ilgili toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri desteklemek,
  • Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve izcilik kamplarının kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,
  • Sosyal hayatın her alanına gençliğin etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek,
  • Gençlik derneklerinin tescil, vize ve aktarma işlemlerini yapmak,
  • Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak çalışmalar yapmak ve bu konuda faaliyetler yürütmek,
  • Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek,
  • Gençlik haftası etkinliklerini düzenlemek,
  • Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle ilişkileri yürütmek.