T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ALIMINA İLİŞKİN DUYURU 2019

22.03.2019
“Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, 03-12 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonuçları giris.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilmiştir. Adaylar, 18-20 Mart 2019 tarihleri arasında ilçe tercihlerini gerçekleştirmiş olup, yerleştirme sonuçları giris.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

Göreve başlamaya hak kazananlar, 25-29 Mart 2019 tarihleri arasında ve mesai saatleri içinde görev yapacakları İl Müdürlüklerine, Bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilecek adayların ise Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız yerleşkesine bizzat gelmek suretiyle hizmet sözleşmelerini imzalamaları gerekmektedir. Bu süre içinde geçerli mazeretleri olmaksızın sözleşmelerini imzalamayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaklardır. Ancak, geçerli mazereti bulunan adaylar (askerlik, doğum, hastalık, vb. mücbir sebepler) bu durumlarını belgelendirmeleri halinde hizmet sözleşmelerini mazeretlerinin bitimine müteakip imzalayacaklardır.

 Adayların, sözleşme imzaladıkları tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde fiilen göreve başlamaları gerekmektedir. İşbu süre içerisinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayanlar haklarından feragat etmiş sayılacak ve sözleşmeleri feshedilecektir.

Mazeret bildirimi konusunda postadan veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu değildir.

Bütün asıl adaylara ait sözleşme imzalanması sürecinin tamamlanmasına müteakip yedek adaylara ilişkin ek duyuru yayımlanacaktır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.