2018-2 EKPSS TERCİH SONUCU GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA (SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) ATANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

26.12.2018
1. ÖSYM tarafından 2018-2 EKPSS tercih sonuçlarına göre Bakanlığımıza (Spor Genel Müdürlüğü) yerleştirilen adaylar ekte bulunan Başvuru Formunu doldurarak formda istenen belgeleri  27/12/2018 tarihinden 11/01/2019 tarihine kadar Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat:9 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Kadro Şube Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. 
2. Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için (Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
3. Bu konuyla alakalı tüm duyurular https://sgm.gsb.gov.tr ve http://www.gsb.gov.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecektir. 
Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Formu için tıklayınız
Etik Sözleşmesi için tıklayınız
Güvenlik Soruşturması için tıklayınız
Mal Bildirimi Formu için tıklayınız

        
       İlanen Duyurulur.


                                                                                                                   GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
                                                                                                                     SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                                                             Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı