YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YAZILI SINAV SONUCU

23.02.2018
03.12.2017 tarihinde gerçekleştirilen Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yazılı bölümüne toplam 449 aday katılmış olup, bu adaylardan 429’u yazılı sınavı geçerek sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sıralaması, ad ve soyadları ile yazılı sınavdan almış oldukları puan, sınav sonuç listesinde belirtilmiştir.
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yazılı bölümüne giren adaylar ile yazılı sınavı geçerek sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar,  e- devlet şifreleri ile aşağıdaki linkten giriş yaparak kendilerine ait sınav sonucunu detayları ile birlikte görebilirler. 
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların,  aşağıdaki link üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaptıkları sayfada yer alan matbu “Beyan Formu” nun çıktısını almaları, formda istenilen bilgiler ve özgeçmişlerini mürekkepli kalem ile elle doldurarak imzaladıktan sonra, söz konusu formu 6 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte en geç 12.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar, Teftiş Kurulu Başkanlığının Kıbrıs Cad. No: 3 Kurtuluş/Ankara adresine elden veya posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar söz konusu form ve 6 adet vesikalık fotoğrafı Başkanlığa ulaşmayan adayların sözlü sınava girme hakkından feragat etikleri kabul edilecek ve bu adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Sözlü sınavın tarihi ve yeri Bakanlığın www.gsb.gov.tr ve Kurumun www.kyk.gov.tr adreslerinden bilahare ilan edilecek ve ayrıca adayların başvuru esnasında verdikleri elektronik posta adreslerine de yazılı olarak bildirilecektir.
İlan olunur. 

Sınav sonuç listesini görmek için tıklayınız.
Detaylı sınav sonuçları ve “Beyan Formu” na ulaşmak için tıklayınız. (https://www.turkiye.gov.tr/gsb-uygulamalari?goURL)