Stratejik Yönetim
Misyon
  • Gençliğin ilgi, ihtiyaç ve sorunlarını saptamak, çözüm ortakları ile eşgüdüm ve iş birliği içinde çalışarak kişisel, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici politikalar oluşturmak, sürekli eğitimi ve gelişimi esas alan projeler üretmek, uygulamak, desteklemek ve bu sayede toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde, uluslararası temsil yeteneği olan lider gençler yetiştirmek.
Vizyon
  • Güçlü yarınlar için;okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesini sağlamak.
Bakanlık / 2016 Yılı Mali Durum ve Beklentiler
Bakanlık / 2015 Faaliyet Raporu
Bakanlık / 2014 Faaliyet Raporu
Bakanlık / 2015 Yılı Performans Programı
Bakanlık / 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler
Bakanlık / 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
Bakanlık / Verilerle Gençlik ve Spor
Bakanlık / 2013 Faaliyet Raporu
Bakanlık / 2014 Yılı Performans Programı
Bakanlık / 2012 Faaliyet Raporu
Bakanlık / 2013 Yılı Performans Programı
Bakanlık / 2013 Yılı Mali Durum ve Beklentiler