ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ İLE 1500 AĞACIN KESİLMESİ ENGELLENDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda evrak dolaşımından doğan zaman kaybını önlemek, iş gücü potansiyelini daha verimli kullanmak, kâğıt ve kırtasiye israfını önlemek amacıyla son 5 yıldır kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile 1500 ağacın kesilmesinin önüne geçildi.

13 ARALIK 2017
HABERİNFOTOĞRAFLARI
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 yılından beri kullandığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile kağıt ve kırtasiyeden tasarruf sağlayarak 1500 ağacın kesilmesinin önüne geçti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sistemlerin işlevselliğini artırmak, evrak dolaşımından doğan zaman kaybını önlemek ve iş gücü potansiyelini daha verimli kullanmak, kâğıt ve kırtasiye israfını önlemek adına 2012 Ekim ayı itibariyle “Elektronik Belge Yönetim Sistemine” geçti.

Sistem sayesinde bakanlığın tüm yazışmaları elektronik ortamda yapılıyor. Belgenet ile iş ve işlemler için yapılacak uygulamalar kâğıt ve manuel
sistemden uzaklaşarak daha kolay daha hızlı ve takip edilebilir olarak elektronik ortamda bilgi ve belgelerin iş akışı sağlanıyor.

81 ilde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ve bağlı kuruluşlar ise 2017 Temmuz ayında tamamen “belgenet” kullanmaya başladı. 

Aynı zamanda KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemini “Belgenet”e entegre etti. Böylece e-dönüşümden beklenen faydaları ve verimi elde etmede önemli bir araç olan sistemden güvenle diğer kamu kurum, kuruluşları ve federasyonlar ile elektronik ortamdan evrak takibi yapılıyor. 

EBYS sistemine her geçen gün işlevsellik kazandırmak, kullanımı kolaylaştırmak ve hızı artırmak için Belgenet’ in yeni versiyonu kullanılmaya başlandı. Bakanlık merkez binada ve 81 ilde bağlı kurum ve kuruluşlara Kep ve Belgenet yeni versiyon eğitici eğitimi verildi.

Sistem kullanılmaya başlandığından beri kurum içi ve bağlı kuruluşlarda toplam 5 milyon 99 bin 900 evrak üretildi ve tonlarca kâğıt israfının önüne geçildi, 1500 ağaç kesilmekten kurtuldu. 

“Belgenet” sistemi aynı zamanda masaüstü bilgisayarların yanında mobil cihazlara da uyumlu.