T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

30.04.2019
4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında 3243 işçi alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ilana çıkılmış ve KPSS puan şartı aranmayacağı ilanda belirtilen meslek kolları için 27 Şubat 2019 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılmıştır. 

Kura çekimi sonucu asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar ile KPSS puan şartı aranan meslek kollarında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adayların evrak teslimi 19 Nisan 2019 tarihinde tamamlanmıştır. Sınav kurullarınca yapılan belge incelemeleri sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihleri  30 Nisan 2019 Salı günü (bugün) İl Müdürlüklerimizin internet sitelerinde ve duyuru panolarında ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.