GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI SONUÇLARI

13.11.2018

Bakanlığımızca 17/09/2018-21/09/2018 tarihleri arasında yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar belirlenmiştir.

Yarışma Sınavı sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların;

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği. (varsa lisans üstü mezuniyet belgesi ile ortaokul ve lisede hazırlık sınıfı okuduğunu gösterir belge),
3- KPSS sonuç belgesi,
4- 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş),
5- Sağlık durum beyanı,
6- Askerlik durum beyanı (Askerlik yapmış ise terhis belgesi),
7- Adli sicil kayıt belgesi  (e-devlet kapısı “www.turkiye.gov.tr” adresi kullanılarak da temin edilebilir),
8- Varsa Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi,
9- Güvenlik Soruşturması Formu (2 adet).

Yukarıda yer alan belgeleri, bir örneği ekte yer alan dilekçe ile birlikte 14/11/2018 tarihinden itibaren 21/11/2018 tarihi mesai bitimine kadar Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Kat:3 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Atama ve Kadro Şube Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

Sınav sonucunu görmek için tıklayınız.
Atamaya ilişkin formlar için tıklayınız