T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

09.07.2018
Konu: Müfettiş Yardımcılığı Başvuru Belgeleri hk.


Müfettiş Yardımcılığı Sınavında asıl ve yedek olarak başarılı olduğu 06.07.2018 tarihinde ilan edilen adaylardan Asıl Listede yer alanlar; 

1) Kimlik Fotokopisini,
2) Öğrenim Belgesini (Aslını müracaatı esnasında beyan etmek kaydıyla sureti veya noter onaylı sureti),
3) Herhangi bir kamu kurumunda çalışıyorsa, çalıştığına dair belgeyi,
4) 6 adet vesikalık fotoğrafını (4,5*6 ebatında, son altı ay içerisinde çekilmiş),
5) Aşağıdaki linkten de temin edilebilecek ve doldurularak imzalanacak GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU’nu (3 adet-formların bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulması ve her birine fotoğraf yapıştırılması gerekmektedir),
6) Sağlıkla ilgili olarak, sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunduğuna ve görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmadığına dair heyet raporunu,
7) Erkek adayların askerlikle ilişikleri olmadığına dair belgeyi, 
8) Adli Sicil Belgesini (e-devletten alınabilir),

Yedek Listede yer alan adayların ise 1 inci maddede belirtilen formu, 
18.07.2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığı’na elden veya posta yolu ile iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar istenen belgeyi/belgeleri ulaştırmayan adaylar, atama ile ilgili asıl veya yedek listedeki haklarından feragat etmiş sayılacaktır. 

Asıl listede olup istenen belgeleri göndermediğinden haklarından feragat etmiş sayılacak adaylar yerine, 1 inci maddede belirtilen belgeyi zamanında göndermiş olan yedek listedeki adaylar içerisinden ve sırasına göre yedek listedeki adaylardan çağrı yapılacaktır. 

İlan olunur. 09.07.2018

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU için tıklayınız.

ADRES: 
Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı

Süleyman Sırrı Caddesi No:3 Kat 4

Yenişehir ANKARA