T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV SONUCU

06.07.2018
Yazılı bölümü 16.12.2017 tarihinde, sözlü bölümü ise 09.04.2018—27.04.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları ekli listede açıklanmıştır. Asıl ve Yedek olarak kazanan adaylardan istenecek olan belgeler ve yapacakları işlemler Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr ve Kurumun www.sgm.gov.tr internet adreslerinden bilahare duyurulacak olup, ayrıca adayların başvuru esnasında verdikleri elektronik posta adreslerine de yazılı bildirim yapılacaktır.

İlan olunur.06.07.2018

Sınav Sonuç Listesi için tıklayınız.