BİRİMLER > SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hakkında
Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 03/06/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık merkez hizmet birimleri arasında sayılmıştır.

Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görev ve Yetkileri
a) Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak ve bu faaliyetlere her yaşta katılımı sağlayacak önlemler geliştirmek.
b) Yurtiçi ve yurtdışı spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini gözetmek ve gelişmesini sağlamak, spor alanındaki uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını temin etmek.
c) Spor federasyonlarının kurulmasını teşvik edici önlemler almak, sporcu yetiştirilmesi, sporcu sağlığı ve spora ilgiyi artırmaya yönelik çalışmaları takip etmek.
ç) Spor alanında uygulanacak temel politika önerileri geliştirmek.
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Amaçları
 • Sporun bir yaşam biçimi olarak gelişip yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Spor alanında hizmet veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmak,
 • Her yaştan insanın spor aktivitelerine katılmalarını teşvik ederek sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak,
 • Spora olan ilgilinin arttırılmasını sağlayıcı projeler hazırlamak ve uygulamak.


Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Hedefleri
 • Spor faaliyetlerine her yaştan katılımı sağlayıcı öneriler geliştirerek, gençler başta olmak üzere toplumda aktif spor yapan kişi sayısını arttırarak, ülke genelinde spor kültürü oluşturulması,
 • Spor kültürünün benimsenmesine yönelik eğitici, bilgilendirici ve yönlendirici çalışmalar yapmak,
 • Sivil toplum kuruluşlarının halkın spora olan ilgisini arttırmak yönünde çalışmalar yapmasını teşvik etmek ve desteklemek,
 • Ülkemizde olimpiyat bilincinin oluşturulmasına yönelik öneriler geliştirmek,
 • Spor tesislerinin erişilebilirliği, hizmet çeşitliliği ve sayısı arttırılarak mevcut spor tesislerinin etkin kullanımının gerçekleştirilmesini gözetmek,
 • Farklı spor dallarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi konusunda öneriler geliştirmek,
 • Spor federasyonları, spor kulüpleri, sporcu, antrenör ve diğer spor elemanlarına yönelik çalışmalar uluslar arası kabul görmüş standartlara getirilmesine katkı sağlamak.