BİRİMLER > SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Faaliyet Raporu
Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler alarak, bu faaliyetlere her yaşta katılımı sağlayacak önlemler almak ve spor alanında uygulanacak temel politika önerileri geliştirmek üzere kurulan Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı toplumun tüm kesimlerine hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Başkanlığımız, Bakanlığımızın yürütmekte olduğu proje ve çalışmalara destek vermekte bununla birlikte görev ve yetki alanına giren konularda projeler hayata geçirmektedir.Bu doğrultuda "Büyük Adımlar" ve "Tecrübe Konuşuyor" projeleri Başkanlığımızca yürütülmüştür.

Spora olan ilgiyi arttırmak amacıyla branşlarında başarılı olmuş sporcuları ve spor adamlarını gençlerimizle buluşturarak mesleki tecrübelerinin gençlerimize aktarılmasını sağlamak, gençlerimize sportif başarı ve kariyer üzerine güzel örnekler sunarak spora özendirmek üzere 26 Şubat 2013 tarihinde “Büyük Adımlar” Projesi hayata geçirilmiştir. Proje, 03/09/2014 tarihinden itibaren Tecrübe Konuşuyor” adıyla yürütülmeye devam etmektedir.


Büyük adımlar projesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan etkinliklerde; sporcu, antrenör, spor yöneticisi, spor bilimcileri ve spor medyasının temsilcileri, gençlerle sıcak ve samimi bir söyleşi ortamında buluşmuşlardır. Proje ile branşlarında ulusal veya uluslararası alanda başarılar elde etmiş, milli gururumuz olmuş, göğsümüzü kabartmış, toplumumuza örnek olmuş sporcularımızın gençlerle buluşturularak deneyimlerini paylaşması sağlanmıştır.

Rakamlarla “Büyük Adımlar”
  Proje 2013 ve 2014 yılları içerisinde;
 • 82 sporcunun,
 • 33 okulda,
 • 11’i Bakanlık, 8’i Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, 34’ü Gençlik Kampları olmak üzere toplam 53 program ve
 • 37.005 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

“Tecrübe Konuşuyor” projesi; alanlarında tanınmış bilgi ve tecrübe sahibi kişilerle gençlerimizi buluşturmayı, gençlerimizin bu kişilerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalarını, bilgi-görgü ve özgüvenlerini artırmalarını sağlamayı amaçlayan bir gençlik projesidir. Proje sayesinde gençlerimiz, tanışma hayalini kurdukları, alanlarında ulusal veya uluslararası başarılar elde etmiş, topluma örnek olmuş ve kamuoyu tarafından kabul görmüş; sanatçı, yazar, akademisyen ve sporcularla Bakanlığımız Konferans Salonunda, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtlarında ve Bakanlığımız Gençlik Merkezlerinde buluşarak sıcak ve samimi söyleşiler gerçekleştirilmektedir.

Rakamlarla “Tecrübe Konuşuyor”
  Proje 2014 ve 2015 yılları içerisinde;
 • 48 sporcu, sanatçı, yazar ve akademisyen,
 • Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirilen 27 program,
 • 14.650 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Katkı Sağlanan Proje ve Faaliyetler

 • Başkanlığımızca başta Bakanlığımız olmak üzere, birçok kamu idaresinde düzenlenen panel, seminer, toplantıya katılım sağlanmıştır.
 • Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin gerçekleştirdiği birçok projeye katkı sağlanmıştır. 20-24 Mart/ 24-28 Nisan 2014 Bakanlığımız ile Avrupa Konseyi arasında gerçekleştirilmiş olan ortaklık gereğince tertip edilen “Avrupa Konseyi Eğitici Eğitimi” adı altında, Başkanlığımız faaliyet alanı kapsamında eğitimler düzenlenmiştir.
 • Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinin daveti üzerine 9-23 Mayıs 2014 tarihinde Bahreyn’de ikincisi düzenlenen “Sağlık ve Spor” temalı gençlik konferansına Bakanlığımız adına Başkanlığımızca katılım sağlanmıştır.
 • Gençlik Merkezlerinde görev yapan 236 gençlik lideri ve çalışanlarına yönelik Avrupa Konseyi eğitimleri kapsamında düzenlenen yaygın eğitim metodu ile gençlik çalışmaları eğitimine Başkanlığımızca eğitimci ve organizasyon desteği sağlanmıştır.
 • Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce organize edilen Trabzon Düzköy’de gerçekleştirilen Uluslararası Gençlik Kampına Başkanlığımız uzman ve uzman yardımcıları eğitimci olarak katkıda bulunmuştur.
 • 18-20 Kasım 2014 tarihleri arasında Ankara Congresium Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Gençlik Merkezleri Günlerine, Başkanlığımız tüm personeliyle destek ve katılım sağlamıştır.
 • Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi Yeniden Düzenleme Çalışması kapsamında Başkanlığımız gençlik ve spor uzman ve uzman yardımcıları belgenin gerçekleştirilme düzeyinin belirlenmesi çalışmalarına katılmıştır.