BİRİMLER > REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI
Faaliyet Raporu
MİSYON

Başkanlığımız hizmet ve faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması yanında bireysel/kurumsal gelişime de öncülük ederek, Bakanlık amaç ve hedeflerine ulaşma çalışmalarına, rehberlik, denetim, inceleme ve soruşturma işleriyle katkı sağlamaktır.

MEVZUAT

638 sayılı Gençlik Ve Spor Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için tıklayınız.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmelik için tıklayınız.

Kamu Görevlileri Etik Davranış, İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.