BİRİMLER > HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Hakkında
Hukuk Müşavirliğinin görevleri;
-Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, -Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukukî mütalaasını bildirmek, -Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra takiplerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları izlemek, koordine etmek ve denetlemek, -Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Makama sunmaktır.

Hukuk Müşavirliğinin temel misyon ve vizyonu;
-Bakanlığımız hizmetlerinin sorunsuz ve objektif bir biçimde yürütülebilmesini teminen; hukuk danışmanlığındaki etkin ve verimli çalışmalarıyla mevzuata ve uygulamaya yön veren, ulusal ve uluslararası program ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamada etkin, deneyimli, yurt içinde ve yurt dışında Bakanlığımızı yargı önünde temsil edebilen, yenilikleri çalışmalarına yansıtan, modern, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışıyla alanında en iyi ve güçlü bir birim olmaktır.