BİRİMLER > EĞİTİM, KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hakkında
Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü, Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, 5 Daire Başkanı ve 73 personelle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad. No. 13 Altındağ/Ankara adresindeki Merkez Binanın 3. ve 4. Katlarında hizmet vermektedir.

08/06/2011 tarihli ve 638 sayılı “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü’ne aşağıda sayılan görevler verilmiştir;

638 sayılı KHK MADDE 8/A – (Ek: 8/8/2011-KHK-649/12 md.) 

  • a) Gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti yapmak, eğitim hizmet ve imkânlarını geliştirici faaliyetlerde bulunmak.
  • b) Gençliğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve kültür alanında yapılabilecek faaliyetleri planlamak.
  • c) Bakanlığın görev alanıyla ilgili yayınlar yapmak, yaptırmak ve yayınları takip etmek.
  • ç) Yurtiçi ve yurtdışında gençlikle ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak, bunların sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.
  • d) Gençlerin bilim, sanat ve kültürel alanlara ilgisini artırmaya yönelik faaliyetler yürütmek ve bu kapsamda yürütülen faaliyetleri desteklemek.
  • e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.